In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus willen wij u informeren over het Hygiëne Protocol dat wij hanteren tijdens uw bezoek aan onze salon.
Voor de klanten en aanwezigen in de salon:
 
 
 
Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts. Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak.
 
Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten en maak een nieuwe afspraak.
 
Houdt anderhalf meter afstand tussen de andere klanten voor en in de salon.
 
Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak.
 
Kom alleen naar de salon.
 
Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben, mogen naar de salon vergezeld worden door een volwassene.
 
Was uw handen bij binnenkomst.
 
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel